Privatträning

Vi träffas på överenskommen plats och går igenom vad du upplever som problem eller vill ha hjälp med. Därefter tränar vi din hund tillsammans med fokus på dina önskemål eller visioner och hundens upplevelse. Träningen sker där hunden känner sig trygg och hemma, alternativt i en miljö där utmaningar uppstår. Med privatträning är möjligheterna oändliga.

Skräddarsydd hundträning

Personlig träning som passar dig och din hund

Skriftligt träningsschema eller åtgärdsplan ingår

Fördelar med privatträning

Jag hjälper dig komma igång med hundträningen och lägga upp en plan. Som hundinstruktör är jag utbildad för att coacha din hund att gå fint i koppel, komma när du ropar på den eller bara stanna när du ber den. Hundträning ska vara enkel och rolig, därför bryter jag ner träningen i olika delar och ser till att du förstår träningsupplägget och kan utvecklas.

Norrköping

Privatträffarna hålls i Norrköping. Många hundägare uppskattar hembesök för att arbeta med hunden i dess hemmiljö, men det kan också finnas anledning att mötas i en helt annan, specifik miljö, med viss typ av störning eller yta som krävs för träningsupplägget. Milersättningsavgift utgår vid träff utanför Norrköping.

Beteendeutredning

Ibland uppstår beteenden som vi inte önskar hos hunden, eller så önskar vi ett visst beteende från hunden som den inte visar. Det oönskade beteendet eller bristen på önskade beteenden kan skapa mer eller mindre problem för både hunden, ägaren, familjen och omgivningen.

Nyckeln till att få hunden att upphöra med ett oönskat beteende eller börja med ett önskat handlar om att förstå varför hunden gör, eller inte gör, beteendet. Orsaken kan vara flera, ibland enkelt att åtgärda, ibland svårare.

På en privatträning för att utreda ett beteende kan jag hjälpa dig att förstå hundens situation och den/de orsaker som kan ligga till grund för det oönskade eller bristande beteendet. Därefter diskuterar vi lösningar och tar tillsammans fram en handlingsplan. Mail- och telefonsupport ingår efter träffen för stöd under processen.

Vid beteendeutredning behöver vi många gånger träffas i hundens hemmiljö. Inom Jönköping kör jag hem till dig kostnadsfritt. Bor du utanför Bankeryd, Taberg, Tenhult eller Kaxholmen utgår en milersättningsavgift om ca 300 kr.